Privacybeleid

MAKSY Administratie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Straatnaam en huisnummer
  • Postcode
  • Plaats

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONS-GEGEVENS VERWERKEN

MAKSY Administratie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het maken van een afspraak via onze website
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Het achterlaten van een recensie/klantervaring op onze website of op facebook.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

MAKSY Administratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MAKSY Administratie) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

MAKSY Administratie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

MAKSY Administratie verstrekt géén persoonsgegevens aan derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MAKSY Administratie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar contact@maksy.nl.

MAKSY Administratie  wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons