Administratiekantoor

Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt ook wel BTW (belasting toegevoegde waarde) genoemd. Voor de belastingdienst ben je ondernemer als je deelneemt aan het economisch verkeer. Je neemt deel aan het economisch verkeer zodra je waarde toevoegt aan een dienst of product; met andere woorden: je verdient geld.

Vrijstelling van BTW

Als je binnen het kalenderjaar slechts een bescheiden bedrag aan btw hoeft af te dragen, kan je vrijstelling krijgen voor de omzetbelasting. Ook genieten sommige activiteiten vrijstelling voor de btw, zoals bijvoorbeeld. de kinderopvang en intermediaire dienstverlening.

De btw kent meerdere percentages: 9% en 21%. Globaal kan worden gesteld dat 9% alleen is bestemd voor allereerste levensbehoeften.

Als je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kan je toch ondernemer zijn voor de omzetbelasting.

Als ondernemer dien je meestal 1 maal per maand, kwartaal of per jaar aangifte te doen. Als intermediair mag ik deze aangifte namens je indienen.