Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een jaarverslag van het bestuur jaarverslag, een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de Overige gegevens met daarin in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

Inhoud jaarrekening

De inhoud jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting, zoals een jaarverslag. In een jaarrekening zijn verschillende gegevens opgenomen. Hoe groter een onderneming is, des te meer gegevens deze openbaar moet maken.

Verschillen in jaarrekeningen per onderneming

Een kleine rechtspersoon hoeft slechts een beperkte balans met toelichting bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Een middelgrote rechtspersoon moet naast de balans ook een winst- en verliesrekening deponeren, een eenvoudig jaarverslag en een eenvoudige accountantsverklaring. Een grote rechtspersoon moet hetzelfde deponeren als een middelgrote rechtspersoon, maar dan uitgebreider. De exacte criteria staan in het Burgerlijk Wetboek (art.2:396 en art.2:397). Je kunt ook MAKSY Administratie raadplegen.

De balans

De balans geeft een momentopname weer van een onderneming. De ondernemer heeft daarmee overzicht in alles wat op die datum in de onderneming aanwezig is. Vaak is dit moment 31 december, maar het kan ook een andere datum zijn. De ondernemer kijkt dan naar alles wat aanwezig is op dat moment in de onderneming. Alle schulden, goederen, uitstaande rekeningen, etc., worden opgeteld. Uit deze gegevens bestaat de balans.

De winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening geeft aan wat een onderneming gedurende een jaar heeft omgezet en welke kosten ze hebben gemaakt. Als u dit tegen elkaar wegstreept, levert de uitkomst een winst of een verlies op uit de onderneming.

De toelichting

Hoe groot de omvang van de toelichting is, hangt af van de grootte van de onderneming. Bij een kleine rechtspersoon bestaat de toelichting uit een korte verwijzing naar hoe de balans tot stand is gekomen en het aantal werkzame personen. Bij een grote rechtspersoon bestaat de toelichting uit een groter boekwerk. Zelfs de betalingen aan de directie kunnen hier in vermeld staan.

Voor BV’s is het verplicht om de jaarrekening bij de KvK te deponeren binnen 5 maanden na afloop van het verslagjaar. De AVA mag besluiten om deze termijn met 6 maanden te verlengen (hier is geen goedkeuring van de KvK voor nodig). Voor IB-ondernemers is het niet verplicht om een jaarrekening te maken. Er moet wel een winstaangifte worden ingediend bij de belastingdienst (die lijkt op een jaarrekening). Als je klant bent bij MAKSY Administratie kan je beschikken over een webportal waarmee je mee kunt kijken in je boekhouding door middel van handige overzichten. Omdat een jaarrekening in de praktijk pas na geruime tijd beschikbaar komt, gebeurt het steeds vaker dat de vervaardiging hiervan achterwege blijft en dat adviesgesprekken met je worden gevoerd op basis van de in de webportal beschikbare managementinformatie (die veel actueler is). Mocht je bank in verband met bijv. een hypotheekaanvraag willen beschikken over jaarrekeningen, dan blijft het uiteraard mogelijk om je deze te leveren.