Analyseren van bedrijfsgegevens

Boekhouding

Boekhouding is het bijhouden van uitgaven en inkomsten. Gedane uitgaven, verkregen ontvangsten en de vermogenspositie. Er is hier echter meer uit te halen om je onderneming goed te besturen.

De doelen hiervan zijn onder andere:

  • Overzicht te hebben en te houden in de financiële positie van het bedrijf
  • Inzicht te krijgen in de winsten en verliezen
  • Afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid
  • Gegevens te leveren voor kostprijsbepaling en voorcalculaties en het uitbrengen van offertes

Een kwalitatief goede boekhouding van MAKSY Administratie:

  • Geeft informatie waar je goede beslissingen op kan nemen
  • Is ingericht op je onderneming
  • Je in-en verkoopfacturen zijn online te raadplegen
  • Wekt vertrouwen bij de belastingdienst

Wil je meer weten over wat MAKSY Administratie voor je zou kunnen betekenen op dit gebied? Wij hebben een gratis overstapservice. Neem contact op via contact@maksy.nl