Inkomstenbelasting

Ondernemer voor inkomstenbelasting?

Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Omdat er belastingvoordelen voor inkomstenbelasting zijn te realiseren door jezelf als ondernemer te beschouwen, wordt getoetst of iemand zich daadwerkelijk als ondernemer manifesteert. De belastingdienst beoordeelt of je ondernemer bent aan de hand van de volgende criteria:

  • Maakt je winst? Zo ja, hoeveel? Als je alleen marginale winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.
  • Hoe zelfstandig is je onderneming? Als anderen bepalen hoe je, je onderneming moet inrichten en hoe je, je werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.
  • Beschik je over kapitaal (in de vorm van geld)? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk.Je moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat je mogelijk een onderneming hebt.
  • Hoeveel tijd steek je in je werkzaamheden? Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan je werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
  • Wie zijn je opdrachtgevers? Je streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neem je afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neem je zelfstandigheid toe. Als je klantenkring echter voornamelijk uit je familie en vrienden bestaat, wordt je niet als ondernemer erkend.
  • Hoe maak je, je onderneming bekend naar buiten? Je bent voor je bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je, je bedrijf voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
  • Loop je ‘ondernemersrisico’s? Bestaat er een kans dat je opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt je, je goede naam voor de uitoefening van je werkzaamheden? Ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van je producten en diensten? Loop je ‘ondernemersrisico’, dan heb je waarschijnlijk een onderneming.
  • Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming? Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming, dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting.